Miljø

Hos Jensen Print arbejder vi helt naturligt med omtanke for miljø og bæredygtighed. Vi ser os selv som dedikerede til det ansvar og tilstræber at udvise miljøhensyn i hvert eneste led af produktionen. Vi opfører os ordentligt!

Print med omtanke for miljøet

Det betyder blandt andet, at vore tryksager printes på miljø og energivenlige produktionsprintere fra Konica Minolta. Med Konica Minolta som printleverandør har vi en dedikeret samarbejdspartner, der tænker i bæredygtige og klimavenlige løsninger. De forskellige enheder i printerens teknologi er skabt til giver mulighed for et lavere energiforbrug så påvirkningen af miljøet reduceres. Alle vore printere har forskellige strømstyrings- og dvaletilstande hvoraf den mest effektive, overholder det europæiske Ecodesign-direktiv.

Miljø- og klimavenligt printteknologi

Toneren – altså selve farven, der skaber det visuelle udtryk i din tryksag, fremstilles også med omtanke for miljøet. Vore produktions printere anvender nemlig den energieffektive Simitri HD-polymeriserede toner, der smelter ved en lavere temperatur end konventionel pulveriseret toner. Det giver en markant lavere miljøbelastning både under produktion, brug og genvinding. Miljøet bliver ligeledes tilgodeset gennem den fikseringsteknologi, som printeren er skabt med. Fikseringen, der sørger for at toneren – altså selve farven sidder fast på papiret og ikke smitter af, opnås gennem induktionsopvarmning. Det er en teknologi der bevirker at at energiforbruget nedbringes væsentligt, fordi selve temperaturen, der skal bruges til sammensmeltningen, både opnås hurtigere kan styres mere præcist gennem induktion.

Klik og få et tilbud

Jensen Print anvender:

  • Papir der som minimum er FSC-mærket
  • Cykelbude er vi stor fan af. Vi anvender denne leveringtype, så ofte det er mulig for at skåne miljøet
  • By-expressen er vi faste og glade kunder hos, da de sørger for klimavenlig levering af din tryksag i København
  • Kildesortering af al affald, hvilket betyder at mest muligt afleveres til den lokale genbrugsstation
  • Korrekt bortskaffelse af toner-rester via tilbagelevering til producenten, så
  • Energibesparende maskiner

På vores blog vil der løbende komme flere beskrivelser af måder, hvorpå vi indtænker at tage ansvar for miljø og bæredygtighed i praksis. Her vil du også kunne læse mere om, hvilke materialer vi bruger til indbinding af opgaver.

Digital trykkeri der printer bøger og flyers.
Miljø prioriteres højt hos Jensen Print

Trykkeri & Print i København og på Frederiksberg

Print brochure | Print folder i dag | Hurtig levering I København

Tilbud på din tryksag